ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ БГ е оценителска и консултанстка компания създадена през 2016г. с основен предмет на дейност изготвяне на оценителски доклади в областта на недвижимите имоти, земеделски земи и машини и съоражения и консултантска дейност в инвестиционното проектиране.

В основата на компанията е малд и амбициозен екип фокусиран върху изготвянето на качествена услуга отговаряща по адекватен начин на съвременните стандарти в оценителксата и консултантска дейност.

Предлагаме широк набор от услуги, като най-често срещаните са: изготвяне на оценителски доклади за жилищни, административни и търговски сгради и части от тях, УПИ, ПИ, анализ на наемните нива, количествени сметки, определяне на пазарната стойност на земеделски земи, ДМА и др.

Заемаме едно от водещите места на пазара на оценителски услуги, като нашите доклади се отличават с детайлна разработка и обосновка на поставената оценителска задача и резултатите от нея.

За нас най-важното е удоволетворението от добре свършената работа и постигането на качествен продукт в кратък срок и доволни клиенти тези неща всички тези неща ни карат да изпитваме удовлетворение и ни отличават като качествена и позитивна компания.
Ползвайки услугите на ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ БГ нашите клиенти печелят време и качество на разумна цена.

НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНКА!

Попълнете формата за заявка и наш сътрудник ще се свърже с Вас за да обсъди допълнителните детайли!

РЕФЕРЕНЦИИ
author

В началото на 2017г. ми се наложи да кандидатствам за ипотечен кредит. От банката ми поискаха да представя пазарна оценка на имота изработена от лицензиран оценител. За нейното изготвяне се доверих на екипа на ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ БГ. Оценката беше изготвена качествено и в срок. Прпоръчвам екипа на ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ БГ, като компетентен и надежден

author

Работя с ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ БГ от три месеца и съм очарована от компетентността, професионализма и бързите срокове. Препоръчвам на всички които се нуждаят от изготване на пазарни оценки или имат въпроси да се възползват от внимането и познанията, с които разполага екипа на ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ БГ.